Phone Hours Weekend
Legalisering

Vilka språk översätter vi till:

Auktorisering.se översätter till de flesta språk i världen. Våra kunder ska vanligtvis använda sina dokument i andra länder eller på nya marknader som de vill komma in på. Alla våra översättare är statligt auktoriserade översättare som är utsedda av Kammarkollegiet. Översättarnas specialisering i sina språk säkerställer att din text får korrekt terminologi och ett skriftspråk som framstår som övertygande för läsaren.

Språk

På den här sidan kan du se vilka språk vi översätter till mest. Men vi översätter även till andra och mindre språk. Om du har ett behov av översättning till ett språk som inte anges på vår webbplats, rekommenderar vi att du kontaktar oss för att höra om vi kan hjälpa dig. Vi har samarbetspartners i länder med andra språk än de vi arbetar med i vår dagliga verksamhet, så vi kan hjälpa dig med de flesta uppdrag.  


Auktorisering.se (del av Diction Sverige AB)
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm
Sverige
+46 102 00 81 68
Org. nr: 559152-1009