Öppet mellan 09:00 och 17:00
Legalisering

Vanliga frågor (FAQ)

Hur får jag en offert?

Du får en kostnadsfri offert genom att skicka in ditt dokument här. Efter att vi har tittat på dokumentet tillsammans med vår translator, återkommer vi till dig med en pris- och leveransoffert.


 

Dokumentet har bara några få meningar – vad kostar översättningen?

Vi arbetar med ett minimipris för alla dokument, oavsett hur korta eller långa de är. Vigselbevis är ett exempel på dokument som har lite text, men som fortfarande omfattas av minimipriset. Om du är osäker på om ditt dokument överstiger minimipriset, måste du skicka in det till oss för att få en gällande offert.

Hur lång tid tar översättningen?

Tyvärr kan vi inte svara på detta utan att ha sett ditt dokument. I Sverige måste man bli godkänd i ett särskilt prov för att bli auktoriserad translator, och detta är en av anledningarna till att det inte finns så många auktoriserade translatorer i Sverige. Detta innebär att även om ditt dokument bara består av ett fåtal meningar, så har dessa få translatorer ofta flera uppdrag i kö som måste genomföras innan vi kan hjälpa dig.

Hur lång tid tar det att få en offert?

Det kan ta upp till fyra arbetsdagar att få en offert. Normalt sett får du en inom en eller två dagar, men i vissa fall kan det ta längre tid. 

Vad kostar översättningen?

Vi kan inte ange priser i förväg eftersom alla dokument behandlas på olika sätt, och vi är beroende av att konsultera en auktoriserad translator innan vi kan ange ett pris för just dina dokument. Vi arbetar dock med ett minimipris på 995 SEK exkl. moms (1 243,75 SEK inkl. moms).

Vad betyder det att mitt dokument måste legaliseras av UD?

En legalisering av UD innebär att UD intygar att en signatur eller stämpel på en svensk handling är äkta. UD:s legalisering intygar inte att innehållet är korrekt. 

Mitt dokument kräver en apostille-stämpel – kan ni hjälpa mig?

Våra priser inkluderar inte en apostille-stämpel, och detta är något du måste ordna själv.

Vad innebär det att mitt dokument behöver en apostille-stämpel?

Om en svensk offentlig handling ska vara giltig för användning utomlands, kan den behöva förses med en apostille-stämpel. Innan dokumentet kan få en apostille-stämpel, måste det attesteras av notarius publicus. Apostille-stämpeln är en legalisering av dokumentet och bekräftar att notariens signatur är äkta.

Det är notarius publicus som utfärdar en apostille-stämpel på (bekräftar lagligheten av) alla offentliga handlingar från Sverige som översätts till andra språk av statligt auktoriserade translatorer.

Dokument som ska användas i Norden behöver INTE apostille-stämpel.

Vad betyder det att mitt dokument måste attesteras av notarius publicus?

Om ditt dokument måste attesteras av notarius publicus har du troligtvis meddelats om detta i förväg av den instans som är mottagare av det översatta dokumentet. Om du är osäker, rekommenderar vi att du tar kontakt med mottagaren av dokumentet. Syftet med en attestering av notarius publicus (i motsats till apostille-stämpel) är att bekräfta translatorns underskrift och bekräfta att den är äkta.


Våra priser inkluderar inte attestering av notarius publicus. Du måste själv ta med den auktoriserade översättningen och få den attesterad av notarius publicus.


Vad är en auktoriserad översättning?

En auktoriserad översättning har utförts av en auktoriserad translator som är utsedd av Kammarkollegiet.  En auktoriserad översättning stämplas och signeras av translatorn som därmed bekräftar att översättningen är en fullständig och korrekt återgivning av källtexten.

Auktorisering.se (del av Diction Sverige AB)
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm
Sverige
+46 102 00 81 68
Org. nr: 559152-1009